kochlik.pl
Login: Hasło:
Zaloguj automatycznie
Umawiasz się na randki przez internet ?
Polityka prywatności

Portal kochlik.pl dba o Twoje dane osobowe.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO


„kochlik.pl”

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Ten dokument stanowi załącznik do Regulaminu. Korzystając z usług Serwisu internetowego, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza Polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.
a) Administratorem danych osobowych Serwisu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Właściciel – MilleSoft, NIP: 9442036152, REGON 120486975, office[at]buziak.pl.
2. Serwis internetowy niniejszym oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych Użytkowników oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
3. Zbiory danych osobowych Użytkowników zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane w nich zawarte są zawsze aktualne. W przypadku zmiany podlegają natychmiastowej aktualizacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zmiany środków ochrony danych osobowych. Zbiory posiadają wyczerpujący opis sposobów ochrony zastosowanych przez Serwis internetowy.
4. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Serwisu internetowego celem uzyskania wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
5. Serwis stosuje środki techniczne opisane we wniosku GIODO takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.
6. Serwis internetowy na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkowników może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których Użytkownik korzysta z Serwisu, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług.

 

§2 Zasady prywatności

 

1. Serwis internetowy poważnie traktuje prywatność swoich Użytkowników. Charakteryzuje nas szacunek dla prywatności oraz możliwie najpełniejsza i zagwarantowana wygoda z korzystania z naszego Serwisu.
2. Serwis internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usług.
4. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.
5. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Klienta/Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
6. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy.
7. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:
a) Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.
b) Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Serwisu internetowego. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.
8. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.

 

§3 Zakres i cel zbierania danych osobowych Użytkowników

 

1. Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Użytkowników w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie internetowym
2. Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Klientów w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie internetowym oraz w celach księgowych i tylko takich tj. :
b) w celu złożenia zamówienia,
c) w celu zawarcia umowy, reklamacji oraz odstąpienia od umowy,
d) wystawienia faktury VAT lub innego paragonu.

3. Serwis zbiera oraz przetwarza i przechowuje następujące dane użytkowników:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
d) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
e) adres poczty elektronicznej (e-mail),
f) numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
g) datę urodzenia,
h) PESEL,
i) informacje o używanej przeglądarce internetowej,
j) inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

4. Serwis oświadcza, że podanie powyższych danych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne ale także i niezbędne do pełnej realizacji usług.

 

§4 Polityka „Cookies”

 

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Serwisu internetowego przez Klienta/Użytkownika. Plik Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Serwis wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego oferty dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu internetowego. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony są kasowane.
3. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies za każdym razem gdy strona Serwisu jest odwiedzana przez odwiedzających w następujących celach:
a) optymalizacji korzystania ze stron Serwisu Internetowego;
b) identyfikacji Usługobiorców jako w danej chwili zalogowanych w Serwisie Internetowym i pokazywania;
c) przystosowania, grafiki, opcji wyboru oraz wszelkiej innej zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy;
d) gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego w panelu administracyjnym oraz Google Analytics które zbierają statystyki ruchu na stronie. Szczegółowe dane znajdują się na stronie https://www.google.com/analytics/. Przewidywane statystyki Google Analytics:
statystyka treści
statystyka danych mobilnych
statystyka konwersji
statystyka społecznościowa
statystyka reklam
e) tworzenia list remarketingowych na podstawie informacji o preferencjach, zachowaniu, sposobie korzystania zainteresowaniach ze Strony Serwisu Internetowego oraz zbierania danych demograficznych, a następnie udostępnianie tych list w AdWords oraz Facebook Ads.
f) wykorzystywania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach w raportach Analytics.

4. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.
5. Zablokowanie przez Użytkownika możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności Serwisu internetowego.
6. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej z której aktualnie korzysta Użytkownik.
7. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”:
a) Ustawienia plików cookies Internet Explorer
b) Ustawienia plików cookies Chrome
c) Ustawienia plików cookies Firefox
d) Ustawienia plików cookies Opera
e) Ustawienia plików cookies Safari
f) Pliki cookies w Android
g) Pliki cookies w Blackberry
h) Pliki cookies w iOS (Safari)
i) Pliki cookies w Windows Phone

 

§5 Prawa i obowiązki

 

1. Serwis ma prawo a w przypadkach prawem określonych także i ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego organom władzy publicznej bądź osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, które udostępnia Serwisowi, Użytkownik może te dane poprawiać, uzupełniać w każdym czasie, a także ma prawo do żądania aby Sprzedawca je usunął ze swoich baz danych bądź zaprzestał je przetwarzać, bez podawania jakiekolwiek przyczyny. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Serwisu lub adres poczty elektronicznej bądź w inny sposób, który dostarczy/przekaże takie żądanie do Serwisowi.
3. Żądanie ze strony Użytkownika usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Serwis może skutkować całkowitym brakiem możliwości realizacji usług przez Serwis, bądź ich poważnym ograniczeniem.
4. Serwis zobowiązuje się postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 


Używamy cookies w celach świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że cookies będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej.